Certyfikaty:

Firma na wszystkie produkowane wyroby betonowe posiada wymagane badania typu,
przeprowadzane przez certyfikowane laboratorium budownictwa.

Na każdy wyrób przy zakupie wydawana jest krajowa deklaracja zgodności.