BLOCZKI BETONOWE / FUNDAMENTOWE

Bloczki betonowe
Bloczki betonowe
Nazwa wyrobu
Wymiary [cm]
Waga
kg
J.m.
BLOCZKI BETONOWE
30 x 25 x 12
21
szt.
BLOCZKI BETONOWE
38 x 25 x 12
27
szt.